onsdag 27 februari 2013

Dags att välja språk!


Nu är det dags att välja språk. Som språkval i Laholms kommun erbjuds franska, spanska, tyska, arabiska och albanska. Utöver dessa språk får en elev även välja något av följande språk som språkval: det språk som eleven erbjuds modersmålsundervisning i, svenska eller svenska som andraspråk (under förutsättning av eleven i övrigt får undervisning i svenska eller svenska som andraspråk), engelska eller teckenspråk.

Du kan läsa mer om några av språken bakom flikarna ovan.
Lycka till med ditt val!

Vid frågor angående engelska kontakta ordinarie engelsklärare, angånde modersmål eller teckenspråk kontakta rektor Mia Janerdal 070-258 38 24, mia.janerdal@laholm.se

Webbansvarig: Linda Ahlgren